دوره تافل صدر
دوره های تافل صدر,به صورت independent و براساس استاندارد آموزشی می باشد. در این دوره مهارتها به صورت مستقل پیشرفت داده خواهد شد. زبان آموزان پس از پایان دوره می توانند در آزمونهای Mock مرکز شرکت کرده و گواهی معتبر دریافت نمایند.

دوره آیلتس صدر
دوره های آیلتس صدر, به صورت integrated, (چهار مهارت هم زمان) و بر اساس کتابهای استاندارد آیلتس ,تالیف شده توسط دانشگاهای مبدا این دوره برگزار می گردد,دراین دوره ها هر چهار مهارت به صورت موازی و همزمان پیشرفت داده خواهند شد.زبان آموزان پس از پایان دوره می توانند در آزمونهای Mock مرکز شرکت کرده و گواهی معتبر دریافت نمایند.