در دوره‌های آمادگی آزمون BEC، با تمرکز بر روی متون تجاری و فضای حاکم بر شرکت‌های تجاری انگلیسی زبان، جلسات و موضوعات از این دست شبیه‌سازی شده تا متقاضی با واژگان و اصطلاحات کاربردی در زمینه‌های زیر آشنا شود:

* انواع شرکت‌ها و ساختار‌های سازمانی
* بازاریابی و تحقیقات بازار
* مهندسی تبلیغات
* تئوری اقتصاد خرد و کلان
*صنعت بانکداری و بیمه
* اصول حسابداری و حسابرسی
*گردشگری و فرهنگ عامه
* مدیریت تعارض و استرس
* مدیریت و برنامه‌ریزی استراتژیک
* مدیریت زنجیره تامین
* مدیریت منابع انسانی
* بررسی و ارزش‌گذاری برند‌ها
*مبانی صادرات، واردات و گمرکات
* برنامه‌ریزی و روش‌های تولید
* سیستم‌های مدیریت اطلاعات
* اثر فرهنگ بر تجارت بین‌الملل