سری اول جملات را به انگلیسی برگردانید.
۱.نظر او(خانم) درمورد ماهیگیری چیه؟
۲.نظر انها درمورد کوهنوردی چیه؟
۳.گرفتن کرم ابریشم چندش آوره.
۴.لطفا, اون رو دور بریز.
۵.صحبت کردن ودویدن ممنوعه.
سری دوم
سری سوم
سری چهارم
سری پنجم